Lediga jobb Centio Consulting Group AB i Malmö

Se alla lediga jobb från Centio Consulting Group AB i Malmö. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Malmö som finns inom det yrket.

Byggledare/BPU

Ansök    Jun 11    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en Byggledare/BPU till program Nationell Buller Region Syd, tillTrafikverket med placering i Malmö, Göteborg eller Karlstad. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder ut med statligajärnväga... Visa mer
Vi söker en Byggledare/BPU till program Nationell Buller Region Syd, tillTrafikverket med placering i Malmö, Göteborg eller Karlstad.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder ut med statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. Projekten består av fasadåtgärder (fönster-, ventil- ochväggåtgärder) till bullerutsatta fastigheter, byggande av lokala bullerskärmar invid uteplatsersamt rivning av fastigheter och uppförande av långa spår- och vägnära skärmar.Uppdraget är förlagt inom län Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Stationeringsort är Malmö.
Resursen kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt, inom region Sydsamt delar av region sydöstra. BPU har fysisk närvaro i entreprenader och kontrollerar att deplaneras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer, samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Resursen kan även komma att agera beställarens representant vid besiktningar andra besök påbyggarbetsplatsen. Resursen kommer som byggledare att ansvara för inventering inför uteplatsåtgärd längs vägoch järnväg i region Syd samt delar av region Sydöstra. Byggledaren kommer att se över framtagna åtgärdsförslag på uteplatser som tagits fram av Trafikverkets upphandade konsulter.Byggledaren kommer att besöka berörda fastigheter för uteplatsåtgärd, kommunicera med fastighetsägare om föreslagen åtgärd, ta fram nya förslag på uteplatsåtgärder vid behov, hanteraavtal, söka bygglov och vara beställarens respresantant vid byggmöten med entreprenör för uteplatsåtgärderna (lokala skärmar).Vidare kommer även resusern att vid behov bistå vid möten med konsult och entreprenör förfasadågärderArbetsuppgifter• Inventering av lokala bullerskärmar invid uteplatser hos fastighetsägare.• Upprätta förslag på bullerkyddande skärmar invid uteplats i de fall redan framtgna åtgärdsförlag inte är möjliga att utföra. • Ge information samt upprätta avtal med fastighetsägare• Upprätta bygglov/bygganmälan.• Upprätta upphandlingsdokumentation samt bistå vid upphandling av entreprenörer för byggande av lokala skärmar.• Vara beställarens representant på byggmöten med entreprenör för lokala skärmar. • Byggplatsuppföljning samt uppföljning av uppställda krav på leverantör.• Vara Beställares representant på syn, bygg- och projekteringsmöte samt vid för- och slutbesiktningar för uteplatsåtgärder och vid behov för- och slutbesiktningar för fasadåtgärder.
Krav (OBS, obligatoriska)
• Minst 3 års arbetserfarenhet inom husbyggnadsteknik (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i byggprojekt inom det aktuella teknikområdet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. CV eller annan dokumentation lämnas som styrker erfarenheten.• Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.• Inneha ett giltigt B-körkort


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare/BPU

Ansök    Maj 31    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en Byggledare/BPU till program Nationell Buller Region Syd, tillTrafikverket i Malmö. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder ut med statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. Projekte... Visa mer
Vi söker en Byggledare/BPU till program Nationell Buller Region Syd, tillTrafikverket i Malmö.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder ut med statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. Projekten består av fasadåtgärder (fönster-, ventil- ochväggåtgärder) till bullerutsatta fastigheter, byggande av lokala bullerskärmar invid uteplatsersamt rivning av fastigheter och uppförande av långa spår- och vägnära skärmar.Uppdraget är förlagt inom län Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Stationeringsort är Malmö.
Resursen kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt, inom region Sydsamt delar av region sydöstra. BPU har fysisk närvaro i entreprenader och kontrollerar att deplaneras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer, samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Resursen kan även komma att agera beställarens representant vid besiktningar andra besök påbyggarbetsplatsen. Resursen kommer som byggledare att ansvara för inventering inför uteplatsåtgärd längs vägoch järnväg i region Syd samt delar av region Sydöstra. Byggledaren kommer att se över framtagna åtgärdsförslag på uteplatser som tagits fram av Trafikverkets upphandade konsulter.Byggledaren kommer att besöka berörda fastigheter för uteplatsåtgärd, kommunicera med fastighetsägare om föreslagen åtgärd, ta fram nya förslag på uteplatsåtgärder vid behov, hanteraavtal, söka bygglov och vara beställarens respresantant vid byggmöten med entreprenör för uteplatsåtgärderna (lokala skärmar).Vidare kommer även resusern att vid behov bistå vid möten med konsult och entreprenör förfasadågärderArbetsuppgifter• Inventering av lokala bullerskärmar invid uteplatser hos fastighetsägare.• Upprätta förslag på bullerkyddande skärmar invid uteplats i de fall redan framtgna åtgärdsförlag inte är möjliga att utföra. • Ge information samt upprätta avtal med fastighetsägare• Upprätta bygglov/bygganmälan.• Upprätta upphandlingsdokumentation samt bistå vid upphandling av entreprenörer för byggande av lokala skärmar.• Vara beställarens representant på byggmöten med entreprenör för lokala skärmar. • Byggplatsuppföljning samt uppföljning av uppställda krav på leverantör.• Vara Beställares representant på syn, bygg- och projekteringsmöte samt vid för- och slutbesiktningar för uteplatsåtgärder och vid behov för- och slutbesiktningar för fasadåtgärder.
Krav (OBS, obligatoriska)
• Minst 3 års arbetserfarenhet inom husbyggnadsteknik (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i byggprojekt inom det aktuella teknikområdet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. CV eller annan dokumentation lämnas som styrker erfarenheten.• Ha genomgått utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.• Konsulten ska ha genomgått BASÄVISTA• Konsulten ska ha genomgått Arbete på väg steg 1• Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.• Inneha ett giltigt B-körkort


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

?Senior Business Analyst

Vi söker SeniorBusiness Analyst SeniortillIKEA. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget är hos IKEA och de kräver mångårig erfarenhet av agila, affärs- och mjukvaruprocesser samt processmodellering. Om oss Centios övergripande mål är at... Visa mer
Vi söker SeniorBusiness Analyst SeniortillIKEA.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget är hos IKEA och de kräver mångårig erfarenhet av agila, affärs- och mjukvaruprocesser samt processmodellering.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggförvaltare till Trafikmyndighet

Vi söker en byggförvaltare till Trafikmyndighet i Malm. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som byggnadsförvaltare inom avdelning Fastighet så företräder konsulten myndigheten som ägare av myndighetens bebyggda fastigheter. Konsulten ansva... Visa mer
Vi söker en byggförvaltare till Trafikmyndighet i Malm.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som byggnadsförvaltare inom avdelning Fastighet så företräder konsulten myndigheten som ägare av myndighetens bebyggda fastigheter. Konsulten ansvarar för förvaltning av myndighetens byggnader med tillhörande markområden. Att kontinuerligt skapa nya och upprätthålla befintliga kundrelationer hos kommuner, fastighetsägare, bandriftsentreprenörer m.fl. är en naturlig del i arbetsuppgifterna därför är det viktigt att konsulten har ett bra språkbruk i både tal och skrift på svenska.

Arbetsuppgifter

I byggnadsförvaltarens åtagande ingår det att förvalta ett antal utpekade byggnader.
Arbetsuppgifter som ingår är bland annat:
Ekonomisk uppföljning och budgetering
Löpande förvaltning av byggnader inom region södra, järnvägsmuseet Gävle, Trafikverkets konferensanläggning Dala storsund.
Uthyrning av lokaler och hyresförhandlingar
Företräda Trafikverket som fastighetsägare vid förhandlingar
Projektsamordning vid byggprojekt
Säkerställa att driftleverantören levererar i enlighet med ingånget avtal

Krav (OBS, obligatoriska)

a) Minst tre (3) års samlad erfarenhet av liknande uppdrag inom fastighetsförvaltning.
Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem (5) åren från sista anbudsdag.
b) Enligt beskrivning i AUA.2 ska konsulten företräda Trafikverket i olika situationer varför konsulten ska ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
c) Utbildning inom fastighetsförvaltning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer vara likvärdig.
d) Goda kunskaper i office-paketet

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare i Nationellt program buller, Region Syd

Ansök    Mar 8    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en byggledare til projekt Nationellt program buller, region syd, till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Resursen kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt, inom region Syd samt delar av region... Visa mer
Vi söker en byggledare til projekt Nationellt program buller, region syd, till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Resursen kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt, inom region Syd samt delar av region sydöstra. BPU har fysisk närvaro i entreprenader och kontrollerar att de planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer, samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.
Resursen kan även komma att agera beställarens representant vid besiktningar andra besök på byggarbetsplatsen.
Resursen kommer som byggledare att ansvara för inventering inför uteplatsåtgärd längs väg och järnväg i region Syd samt delar av region Sydöstra. Byggledaren kommer att se över framtagna åtgärdsförslag på uteplatser som tagits fram av Trafikverkets upphandade konsulter.
Byggledaren kommer att besöka berörda fastigheter för uteplatsåtgärd, kommunicera med fastighetsägare om föreslagen åtgärd, ta fram nya förslag på uteplatsåtgärder vid behov, hantera avtal, söka bygglov och vara beställarens respresantant vid byggmöten med entreprenör för uteplatsåtgärderna (lokala skärmar)

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så
som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg- och anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet. Arbetserfarenheten ska ej
vara äldre än 10 år. CV eller annan dokumentation lämnas som styrker erfarenheten.
Ha genomgått utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.
Konsulten ska ha genomgått BASÄVISTA
Konsulten ska ha genomgått Arbete på väg steg 1
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Inneha ett giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggförvaltare till Trafikmyndighet

Vi söker en byggförvaltare till Trafikmyndighet i Malmö. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som byggnadsförvaltare inom avdelning Fastighet så företräder konsulten myndigheten som ägare av myndighetens bebyggda fastigheter. Konsulten ansv... Visa mer
Vi söker en byggförvaltare till Trafikmyndighet i Malmö.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som byggnadsförvaltare inom avdelning Fastighet så företräder konsulten myndigheten som ägare av myndighetens bebyggda fastigheter. Konsulten ansvarar för förvaltning av myndighetens byggnader med tillhörande markområden. Att kontinuerligt skapa nya och upprätthålla befintliga kundrelationer hos kommuner, fastighetsägare, bandriftsentreprenörer m.fl. är en naturlig del i arbetsuppgifterna därför är det viktigt att konsulten har ett bra språkbruk i både tal och skrift på svenska.

Arbetsuppgifter

I byggnadsförvaltarens åtagande ingår det att förvalta ett antal utpekade byggnader.
Arbetsuppgifter som ingår är bland annat:
Ekonomisk uppföljning och budgetering
Löpande förvaltning av byggnader inom region södra, järnvägsmuseet Gävle, Trafikverkets konferensanläggning Dala storsund.
Uthyrning av lokaler och hyresförhandlingar
Företräda Trafikverket som fastighetsägare vid förhandlingar
Projektsamordning vid byggprojekt
Säkerställa att driftleverantören levererar i enlighet med ingånget avtal

Krav (OBS, obligatoriska)

a) Minst tre (3) års samlad erfarenhet av liknande uppdrag inom fastighetsförvaltning.
Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem (5) åren från sista anbudsdag.
b) Enligt beskrivning ska konsulten företräda Trafikverket i olika situationer varför konsulten ska ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
c) Utbildning inom fastighetsförvaltning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer vara likvärdig.
d) Goda kunskaper i office-paketet

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kvalitetsspecialist ERTMS till Trafikverket

Vi söker en kvalitetsspecialist ERTMS till Trafikverket med placering i Malmö, Örebro eller Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget omfattar att stötta program System i kvalitetsfrågor kopplat till deras utveckling av sign... Visa mer
Vi söker en kvalitetsspecialist ERTMS till Trafikverket med placering i Malmö, Örebro eller Stockholm.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget omfattar att stötta program System i kvalitetsfrågor kopplat till deras utveckling av signalsystem samt genomföra revisioner inom avdelningen.

Uppdraget genomförs i tätt samarbete med avdelningens övriga kvalitetsspecialister och kon-taktpersoner inom program och projekt. Konsulten placeras i ERTMS stab.

I uppdraget ingår följande huvuduppgifter: Genomföra leverantörsuppföljningar, bistå med granskning av dokument samt processarbete. Hantering av kvalitetsfrågor gentemot leveran-törer. Säkerställande av efterlevnad av regekverk exempelvis SH1 och Cenelec.

Exempel på andra arbetsuppgifter som kan ingå i uppdraget:

- Planera och genomföra revisioner

- Stötta projektledare i uppföljning av leverantörer

- Planera och facilitera i erfarenhetsåterföring

- Följa upp efterlevnad och effektivitet

- I samverkan med övriga specialister utveckla och effektivisera programmets arbets-sätt.

- Dokumentera processer

För att trivas i uppdraget bör konsulten ha vara intresserad av processarbete, implementering och uppföljning av arbetssätt, ha en god pedagigisk förmåga och vara självgående.

ERTMS Förberedande är en nationell avdelning med medarbetare på flera olika orter i landet vilket gör att en stor del av möten och samarbete sker på distans.

Under uppdragstiden kan uppdraget komma att förändras utifrån tagna beslut.

Krav (OBS, obligatoriska)

A. Universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp med inriktinng kvalitetsledning alternativt annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig.

B. Minst tre års dokumenterad erfarenhet inom kvalitetsområdet under de senaste 6 åren av en motsvarande roll så som angivet i detta uppdrag.

C. God kunskap om och minst tre års praktisk erfarenhet av projektledningsmetodik enligt XLPM

D. God kunskap om och praktisk erfarenhet av process för framtagande av tekniskt godkänt material (TGM)

E. Goda kunskaper om arbete i Microsoft Officepaketets programvaror främst Word, Excel, Project, PowerPoint och Outlook. Kunskapen ska vara förvärvad genom praktiskt arbete i dessa programvaror

F. Mycket goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Meriterande

G. God kunskap och praktisk erfarenhet av att ha arbetat med Cenelecstandarden EN 50126

H. Minst tre års erfarenhet av att genomföra kontrakts- och leverantörsuppföljningar

I. Erfarenhet som revisionsledare eller revisor

J. Praktisk erfarenhet av arbete med programvara för att dokumentera processer, ex vis Visio alternativt annat program som trafikverket bedömer som likvärdigt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Tidplanerare till Trafikverket ERTMS

Vi söker en senior tidplanerare till Trafikverket. Placering är Malmö eller Örebro. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Bistå ledningen i samordningen och utvecklingen av planeringsarbetet inom programmet. Tidplanering genomförs i Primaver... Visa mer
Vi söker en senior tidplanerare till Trafikverket. Placering är Malmö eller Örebro.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Bistå ledningen i samordningen och utvecklingen av planeringsarbetet inom programmet. Tidplanering genomförs i Primavera P6. Säkerställa programmets huvudtidplan och dess framdrift genom uppföljning och analys. Utveckla metodik för uppföljning av hög kvalitet. Identifiera behov av och genomföra fördjupade tidsanalyser. Utveckla visualisering och kommunikationen av tidplaner. Vidareutveckla och implementera arbetssätt. Tillhandahålla beslutsunderlag för ledningen. Hålla samman teamet av tidplanerare.

Krav

A. Har Civilingenjörsexamen med lämplig teknisk inriktning eller annan utbildning som

Trafikverket bedömer som likvärdig.

B. Har minst fem års erfarenhet av tidsplanering i stora och komplexa projekt inom järnväg (mer än 1 Md kr)

C. Mycket goda kunskaper i Primavera P6.

D. Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

E. Goda kunskaper i Excel och övriga Officepaket

F. Dokumenterad erfarenhet av att leda team inom tidplanering

MeriterandeG. Erfarenhet av att upprätta och implementera metodik för earned value i ett uppdrag

H. Erfarenhet av att ha upprättat och implementerat en WBS-struktur i ett uppdrag

I. Erfarenhet av kalkyleringOm oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre